Tilbakest. EV-komp.

Angir om eksponeringsverdien som er angitt, skal beholdes ved bruk av [Eksp.-komp.] når du slår av strømmen og eksponeringskompenseringshjulet står på "0".

  1. MENU (Kamera- innstillinger1) → [Tilbakest. EV-komp.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Bevare:
Opprettholder innstillingene.
Tilbakestille:
Tilbakestiller innstillingene.