Ta opp film

Du kan ta opp film ved å trykke på MOVIE-knappen (filmknappen).

 1. Trykk på MOVIE-knappen for å starte opptaket.

  • Siden [MOVIE-knapp] er stilt inn på [Alltid] i standardinnstillingen, kan filmopptaket startes fra en hvilken som helst opptaksmodus.

 2. Trykk på MOVIE-knappen igjen for å stoppe opptaket.

Hint

 • Du kan tilordne filmopptaksfunksjonen start/stopp til en ønsket tast. MENU(Kamera- innstillinger2) → [Tilp. knapp] → still inn [MOVIE] på den ønskede tasten.
 • Når du vil spesifisere hvilket område det skal fokuseres på, må du stille inn området ved å bruke [Fokusområde].
 • Når du vil holde et ansikt i fokus, komponerer du bildet slik at fokusrammen og ansiktsgjenkjenningsrammen overlapper eller stiller inn [Fokusområde] til [Vidt].
 • Du kan fokusere raskt mens du filmer, ved å trykke lukkerknappen halvveis ned. (Lyden av autofokusfunksjonen kan bli tatt opp i enkelte tilfeller.)
 • For å justere lukkerhastigheten og blenderverdien til de ønskede innstillingene må du stille inn opptaksmodus til (Film) og velge ønsket eksponeringsmodus.
 • Etter opptak vises det et ikon som indikerer at det skrives data. Du må ikke ta ut minnekortet mens dette ikonet vises.
 • Følgende innstillinger for stillbildefotografering brukes til filmopptak:
  • Hvitbalanse
  • Kreative innst.
  • Målemodus
  • Ans.-/øyepri. i AF
  • Ansiktspri. i multi-m.
  • Dyn.omr.opt.
  • Objektivkomp.
 • Du kan endre innstillingene for ISO-følsomhet, eksponeringskompensering og fokusområde mens du tar opp film.
 • Men du tar opp film kan det innspilte bildet sendes ut uten opptaksinformasjonsvisning hvis du stiller inn [HDMI-infovisning] på [Av].

Merknad

 • Lyder som objektivet og produktet lager under bruk, kan bli tatt opp under filmopptak.
  Du kan slå av lyden ved å velge MENU → (Kamera- innstillinger2) → [Lydopptak][Av].
 • Når du gjør opptak, kan lyden av krokene på skulderremmen (trekantkroker) bli tatt opp, avhengig av situasjonen.
 • For å hindre at lyden av zoomeringens arbeidsoperasjoner tas opp under filmopptak når det brukes et objektiv med elektrisk zoom, anbefaler vi å ta opp film ved bruk av zoomespaken. Når du beveger zoomespaken, må du plassere fingeren forsiktig på den, og betjene den uten brå bevegelser.
 • Kameratemperaturen har en tendens til å stige hvis du tar opp film kontinuerlig, og du kan merke at kameraet blir varmt. Dette er ikke feil. [Kameraet er for varmt. La det kjøle seg ned.] vil kanskje også vises. I slike tilfeller slår du av kameraet og lar det avkjøles. Vent til kameraet er klart til å ta bilder igjen.
 • Hvis -symbolet vises, har kameratemperaturen økt. Slå av kameraet, la det avkjøles, og vent til det er klart til å ta bilder igjen.
 • Kontinuerlig opptakstid for et filmopptak, se "Opptakstid for film". Når filmopptaket er avsluttet, kan du ta opp en ny film ved å trykke på MOVIE-knappen på nytt. Opptaket kan stoppes av hensyn til produktet, hvis produkt- eller batteritemperaturen blir for høy.
 • Når modusvelgeren er stilt inn på (Film) eller , eller når du tar opp film, kan du ikke velge [Sporing] for [Fokusområde].
 • Når du tar opp film i modusen [Program Auto], vil blenderverdien og lukkerhastigheten stilles inn automatisk og kan ikke endres. Derfor kan lukkerhastigheten bli rask i lyse omgivelser, og motivets bevegelser vil kanskje ikke kunne tas opp jevnt. Ved å endre eksponeringsmodusen og justere blenderverdien og lukkerhastigheten, kan motivets bevegelser tas opp jevnt.
 • Når du tar opp film, er ISO-verdier på mellom ISO 100 og ISO 102400 tilgjengelige. Hvis ISO-verdien er stilt inn på en større verdi enn ISO 102400, skiftes innstillingen automatisk til ISO 102400. Når du er ferdig med å ta opp filmen, tilbakestilles ISO-verdien til den opprinnelige innstillingen.
 • I filmopptaksmodus kan ISO-følsomheten velges fra ISO 100 til ISO 102400. Hvis ISO-verdien er stilt inn på en lavere verdi enn ISO 100, skiftes innstillingen automatisk til ISO 100. Når du er ferdig med å ta opp filmen, tilbakestilles ISO-verdien til den opprinnelige innstillingen.
 • I filmopptaksmodus kan ikke følgende innstillinger stilles inn i [Bildeeffekt]. Når et filmopptak starter, vil [Av] bli stilt inn midlertidig.
  • Fulltone Mono
 • Hvis du retter kameraet mot en ekstremt kraftig lyskilde mens du tar opp en film med lav ISO-følsomhet, vil det lyseste området i bildet kanskje tas opp som et svart område.
 • Hvis visningsmodusen til skjermen er stilt inn på [For søker], vil visningsmodusen skifte til [Vis alle info.] når filmopptaket starter.
 • Bruk PlayMemories Home når du importerer XAVC S-filmer og AVCHD-filmer til en datamaskin.