Vise utløsningssynkroniseringen (Vis. tidsinn. f. opptak)

Stiller inn metoden for visning av utløsersynkroniseringen på skjermen under opptak uten blackout.

  1. MENU (Kamera- innstillinger2) → [Vis. tidsinn. f. opptak] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

På: Type1/På: Type2:
Viser en ramme rundt fokusrammen.
På: Type3/På: Type4:
Viser i de fire hjørnene på skjermen.
Av:
Viser ikke utløsersynkroniseringen under opptak uten blackout.

[På: Type1] / [På: Type2] (eksempel)

[På: Type3] / [På: Type4]