Selvutl. (seriebilder)

Tar et angitt antall bilder ved hjelp av selvutløseren et angitt antall sekunder etter at utløserknappen ble trykket. Du kan velge det beste av flere bilder.

 1. Velg (Selvutløser) ved å dreie på bruksmodusvelgeren.
  • Drei bruksmodusvelgeren mens du holder nede frigjøringsknappen for bruksmoduslås.
 2. MENU (Kamera- innstillinger1) → [Selvutløsertype][Selvutl. (seriebilder)] → ønsket modus.
  • Innstillingsskjermbildet for [Selvutløsertype] kan vises ved å trykke på Fn-knappen.
 3. Juster fokus og ta bildet.

  Selvutløserlampen blinker, det utløses en pipelyd, og det tas et bilde etter at det innstilte antall sekunder er omme. Det innstilte antallet bilder tas kontinuerlig.

Menyelementdetaljer

For eksempel vil det tas tre bilder 10 sekunder etter at lukkerknappen er trykket, hvis [Selvutløser (serieb.): 10 s. 3 bild.] er valgt.

Selvutløser (serieb.): 10 s. 3 bild.
Selvutløser (serieb.): 10 s. 5 bild.
Selvutløser (serieb.): 5 s. 3 bilder
Selvutløser (serieb.): 5 s. 5 bilder
Selvutløser (serieb.): 2 s. 3 bilder
Selvutløser (serieb.): 2 s. 5 bilder

Hint

 • Trykk på lukkerknappen igjen for å stoppe selvutløseren.
 • Velg en annen bruksmodus enn (Selvutløser) ved å dreie bruksmodusvelgeren for å avbryte selvutløseren.