PC-kont. (kabl. LAN): Paring

Forhindrer at kameraet hackes når det er tilkoblet en datamaskin via en ruter.

Denne funksjonen er tilgjengelig for bruk når systemprogramvaren (fastvaren) på kameraet er versjon 6.00 eller nyere.

  1. MENU → (Nettverk) → [PC-kont. (kabl. LAN)][Paring].
    Kameraets enhetsnavn og MAC-adresse vises.
  2. Send en tilkoblingsforespørsel fra datamaskinen som skal kobles til kameraet.
  3. Velg [OK] når det vises en melding på skjermen på kameraet.
    Kameraet og datamaskinen starter tilkoblingen.
  4. Når tilkoblingen er opprettet, velger du [OK] for å lukke parkoblingsskjermbildet.