Strømfors. via USB

Stiller inn hvorvidt strømmen skal leveres via mikro-USB-kabelen når produktet er koblet til en datamaskin eller en USB-enhet.

  1. MENU (Oppsett) → [Strømfors. via USB] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

:
Produktet forsynes med strøm via en mikro-USB-kabel hvis produktet er koblet til en datamaskin e.l.
Av:
Produktet forsynes ikke med strøm via en Mikro-USB-kabel hvis produktet er koblet til en datamaskin e.l. Hvis du bruker den medfølgende vekselstrømadapteren, vil produktet forsynes med strøm selv om [Av] er valgt.


Betjeninger som er tilgjengelige mens det tilføres elektrisk strøm via en USB-kabel

Følgende tabell viser hvilke betjeninger som er tilgjengelige/utilgjengelige mens det tilføres elektrisk strøm via en USB-kabel.
En hake viser at betjeningen er tilgjengelig, og "―" viser at betjeningen ikke er tilgjengelig.

Betjening Tilgjengelig / ikke tilgjengelig
Ta bilder
Spille av bilder
Wi-Fi-/NFC-/Bluetooth-tilkoblinger
Lade batteriet
Slå på kameraet uten batteri i kameraet

Merknad

  • Sett inn batteriet i produktet for å forsyne det med strøm via USB-kabelen.