Legg til element

Du kan registrere ønskede menyelementer til (Min meny) under MENU.

  1. MENU (Min meny) → [Legg til element].
  2. Velg et element som du vil legge til (Min meny), ved hjelp av øvre/nedre/venstre/høyre side av kontrollhjulet.
  3. Velg et mål ved å trykke på øvre, nedre, venstre eller høyre side av kontrollhjulet.

Hint

  • Du kan legge til opptil 30 elementer til (Min meny).

Merknad

  • Du kan ikke legge til følgende elementer til (Min meny).
    • Alle elementer under MENU (Avspilling)
    • [Se på en TV]