FINDER/MONITOR

Angir metoden for å veksle mellom visning i søkeren og på skjermen.

  1. MENU(Kamera- innstillinger2) → [FINDER/MONITOR] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Auto:
Når du ser inn i søkeren, reagerer øyesensoren, og visningen skifter automatisk til søkeren.
Søker(manuell):
Skjermen er slått av, og bildet vises kun i søkeren.
Skjerm(manuell):
Søkeren er slått av, og bildet vises alltid på skjermen.

Hint

  • Du kan tilordne [FINDER/MONITOR]-funksjonen til den ønskede tasten.
    MENU(Kamera- innstillinger2) → [Tilp. knapp], [Tilp. knapp] eller [Tilp. knapp] → still inn [Velg Finder/Monitor] på den ønskede tasten.
  • Hvis du vil beholde søkervisningen eller skjermvisningen, stiller du inn [FINDER/MONITOR][Søker(manuell)] eller [Skjerm(manuell)] på forhånd.
    Du kan la skjermen være av når du tar øynene vekk fra søkeren under opptaket ved å stille inn skjermvisningen til [Skjerm av] med DISP-knappen. Velg MENU → (Kamera- innstillinger2) → [DISP-knapp][Skjerm], og merk av for [Skjerm av] på forhånd.

Merknad

  • Når skjermen er trukket ut, registrerer ikke øyesensoren i kameraet at øyet ditt er i nærheten selv om [FINDER/MONITOR] er stilt inn på [Auto]. Bildet fortsettes å vises på skjermen.