Klart bilde-zoom / digital zoom (Zoom)

Når du bruker en annen zoomefunksjon enn den optiske zoomen, kan du øke zoomområdet til den optiske zoomen.

  1. MENU (Kamera- innstillinger2) → [Zoominnstilling][Klart bilde-zoom] eller [Digital zoom].
  2. Når et objektiv med elektrisk zoom er montert, må du bruke zoomespaken eller zoomeringen på zoomobjektivet til å forstørre motiver.
    • Hvis du overskrider zoomområdet til den optiske zoomen, veksler kameraet automatisk til en annen zoom enn den optiske zoomen.
  3. Når et objektiv uten elektrisk zoom er montert, må du velge MENU → (Kamera- innstillinger2) → [Zoom] → ønsket verdi.
    Trykk på midten av kontrollhjulet for å avslutte.
    • Du kan også tilordne [Zoom]-funksjonen til ønsket knapp ved å velge MENU → (Kamera- innstillinger2) → [Tilp. knapp] eller [Tilp. knapp].