Punktmåler-punkt

Stiller inn om punktmålingsposisjonen skal koordineres med fokusområdet når [Fokusområde] er stilt inn på [Fleksibelt punkt] eller [Utvidet fleks. punkt].

  1. MENU (Kamera- innstillinger1) → [Punktmåler-punkt] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Midten:
Punktmålingsposisjonen koordineres ikke med fokusområdet, men måler alltid lysstyrken i sentrum.
Fokuspunkt-kobling:
Punktmålingsposisjonen koordineres med fokusområdet.

Merknad

  • Når [Fokusområde] er stilt inn på noe annet enn [Fleksibelt punkt] eller [Utvidet fleks. punkt], låses punktmålingsposisjonen til sentrum.
  • Når [Fokusområde] er stilt inn på [Sporing: Fleksibelt punkt] eller [Sporing: Utvidet fleks. punkt], koordineres punktmålingsposisjonen med startposisjonen for sporingen, men koordineres ikke med sporing av motivet.