Kontrollere kameraet ved hjelp av en Android-smarttelefon (NFC One-touch-fjernkontroll)

Du kan koble sammen dette produktet og en NFC-aktivert Android-smarttelefon ved å la dem berøre hverandre, og deretter betjene produktet ved hjelp av smarttelefonen.
Kontroller at [Kontr. med smarttlf.] er stilt inn på [På] ved å velge MENU(Nettverk) → [Kontr. med smarttlf.].

 1. Aktiver NFC-funksjonen på smarttelefonen.
 2. Sett dette produktet i opptaksmodus.
  • NFC-funksjonen er tilgjengelig kun når (N-merket) vises på skjermen.
 3. Berør produktet med smarttelefonen.

  Smarttelefonen og produktet er koblet til hverandre, og PlayMemories Mobile starter.

  • Du kan ta et bilde med fjernkontrollen mens du sjekker bildekomposisjonen på skjermen til smarttelefonen.
  • Hold smarttelefonen inntil produktet i 1-2 sekunder, til PlayMemories Mobile starter.

Om "NFC"

NFC er en teknologi som muliggjør trådløs kommunikasjon over korte avstander mellom ulike enheter, som mobiltelefoner eller IC-brikker e.l. NFC gjør datakommunikasjon enklere ved at to enheter bare må berøre hverandre i et bestemt punkt.

 • NFC (Near Field Communication) er en internasjonal standard for trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde.

Merknad

 • Hvis du ikke klarer å opprette en forbindelse, må du gjøre som følger:
  • Start PlayMemories Mobile på smarttelefonen din, og flytt så smarttelefonen sakte i retning av (N-merket) på dette produktet.
  • Hvis smarttelefonen befinner seg i et etui, må du ta den ut av dette.
  • Hvis produktet befinner seg i et etui, må du ta det ut av dette.
  • Kontroller om NFC-funksjonen er aktivert på smarttelefonen din.
 • Det kan forekomme radiointerferens ettersom Bluetooth-kommunikasjon og Wi-Fi-kommunikasjon bruker samme frekvensbånd. Hvis Wi-Fi-forbindelsen din er ustabil, kan den bli bedre hvis du slår av Bluetooth-funksjonen på smarttelefonen. Hvis du gjør dette, vil ikke tilknytting av stedsinformasjonen være tilgjengelig.
 • Når [Flymodus] er stilt inn på [På], kan du ikke koble sammen dette produktet og smarttelefonen. Still inn [Flymodus][Av].
 • Hvis dette produktet og smarttelefonen er koblet sammen mens produktet er i avspillingsmodus, sendes det viste bildet til smarttelefonen.