AF m/lukker (stillbilde)

Brukes til å velge om autofokus skal brukes når du trykker lukkerknappen halvveis ned. Velg [Av] for å justere fokus og eksponeringen hver for seg.

  1. MENU(Kamera- innstillinger1) → [AF m/lukker] → ønsket innstilling

Menyelementdetaljer

:
Autofokus brukes når du trykker lukkerknappen halvveis ned.
Av:
Autofokus brukes ikke, selv om du trykker lukkerknappen halvveis ned.


Nyttig metode for mikrojustering av fokus

Når et objektiv med A-fatning er montert, vil aktivering av autofokus med en annen knapp enn lukkerknappen sette deg i stand til å fokusere mer nøyaktig i kombinasjon med manuelt fokus.

  1. Still inn [AF m/lukker][Av].
  2. MENU (Kamera- innstillinger2) → [Tilp. knapp] eller [Tilp. knapp] → tilordne [Fokusforstørrer]-funksjoner til ønskede taster.
  3. Still inn [Eye-Start AF][Av] for å unngå å autofokusere når du ser i søkeren.
  4. Trykk på knappen AF-ON for å fokusere.
  5. Trykk på den tasten som funksjonen [Fokusforstørrer] er tilordnet til, og drei deretter fokusringen for å foreta mikrojusteringer av fokus.
  6. Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet.