Fargerom (stillbilde)

Måten farger blir representert på, med kombinasjoner av tall eller verdiområdet for fargereproduksjon, kalles "fargerom". Du kan endre fargerommet, avhengig av formålet med bildet.

  1. MENU (Kamera- innstillinger1)[Fargerom] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

sRGB:
Dette er standardfargerommet til digitalkameraet. Bruk [sRGB] ved vanlig fotografering, som for eksempel når du har tenkt å skrive ut bildene uten endringer.
AdobeRGB:
Dette fargerommet har et bredt spektrum for fargereproduksjon. Når en stor del av motivet er livaktig grønt eller rødt, er Adobe RGB i bruk. Bildets filnavn begynner med "_".

Merknad

  • [AdobeRGB] brukes for programmer eller skrivere som støtter fargebehandling og DCF2.0 fargeromalternativet. Bilder vil kanskje ikke skrives ut eller vises med korrekte farger, hvis du bruker programmer eller skrivere som ikke støtter Adobe RGB.
  • Når du viser bilder som er tatt opp med [AdobeRGB] på enheter som ikke er kompatible med Adobe RGB, vises bildene med lav metningsgrad.