Zoominnstilling

Du kan velge produktets zoomeinnstilling.

  1. MENU(Kamera- innstillinger2) → [Zoominnstilling] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Kun optisk zoom:
Begrenser zoomområdet til den optiske zoomen. Du kan bruke smart zoom-funksjonen hvis du stiller inn [JPEG-bildestr.] på [M] eller [S].
Klart bilde-zoom:
Velg denne innstillingen for å bruke Klart bilde-zoom. Selv om zoomområdet overstiger den optiske zoomen, forstørrer produktet bilder ved hjelp av en bildeprosess med mindre forringelse.
Digital zoom:
Når zoomområdet for Klart bilde-zoom overskrides, forstørrer produktet bildene til maksimal størrelse. Dette vil imidlertid resultere i redusert bildekvalitet.

Merknad

  • Still inn [Kun optisk zoom] hvis du ønsker å forstørre bilder i det området hvor bildekvaliteten ikke forringes vesentlig.