Blenderforhåndsv.

Mens du trykker ned og holder den tasten du tilordnet funksjonen [Blenderforhåndsv.] til, reduseres blenderåpningen til den innstilte blenderverdien, og du kan kontrollere uskarpheten før du tar bildet.

  1. MENU(Kamera- innstillinger2) → [Tilp. knapp] → still inn funksjonen [Blenderforhåndsv.] til ønsket tast.
  2. Bekreft bildet ved å trykke på den tasten [Blenderforhåndsv.] ble tilordnet til.

Hint

  • Selv om du kan endre blenderverdien under forhåndsvisningen, kan motivet bli uskarpt hvis du velger en blenderåpning som slipper inn mer lys. Vi anbefaler at du justerer fokus igjen.