Filnummer

Brukes til å velge hvordan stillbilder skal nummereres med filnumre.

  1. MENU (Oppsett) → [Filnummer] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Serie:
Produktet tilordner numre til filer sekvensielt opp til "9999" uten tilbakestilling.
Tilbakestille :
Produktet tilbakestiller numre når en fil lagres i en ny mappe, og gir filer numre fra "0001".
(Når opptaksmappen inneholder en fil, tildeles et nummer som er 1 høyere enn det største nummeret.)

Hint

  • Innstillingen for [Filnummer] vil bli brukt på både spor 1 og spor 2.
  • Selv om du endrer innstillingen for [Pri. lagringsmedium], vil filnumrene være sekvensielle på tvers av de to minnekortene i hvert spor når [Filnummer] stilles inn på [Serie].