AE-lås

Når kontrasten mellom motivet og bakgrunnen er sterk, f.eks. når man fotograferer et bakgrunnsbelyst motiv eller et motiv nær et vindu, må man måle lyset i et punkt hvor lysstyrken i motivet virker riktig, og så låse eksponeringen på forhånd. For å redusere lysstyrken i motivet, må du måle lyset i et punkt som er lysere enn motivet, og så låse eksponeringen for hele skjermen. For å øke lysstyrken i motivet, må du måle lyset i et punkt som er mørkere enn motivet, og så låse eksponeringen for hele skjermen.
  1. Juster fokus i det punktet hvor eksponeringen justeres.
  2. Trykk på AEL-knappen.

    Eksponeringen er låst, og (AE-lås) vises.
  3. Fortsett å trykke på AEL-knappen, fokuser på motivet igjen, og ta så bildet.
    • Fortsett å holde AEL-knappen nede og ta et bilde hvis du ønsker å fortsette å ta bilder med uforandret eksponering. Slipp opp knappen for å tilbakestille eksponeringen.

Hint

  • Hvis du velger MENU → (Kamera- innstillinger2) → [Tilp. knapp] eller [Tilp. knapp][AEL-knapp][Lås/låsopp AEL], kan du låse eksponeringen uten å holde nede knappen.

Merknad

  • [Hold AEL] og [Lås/låsoppAEL] er ikke tilgjengelige når du bruker andre zoomefunksjoner enn optisk zoom.