Synsvinkel

Synsvinkelen endres til tilsvarende full størrelse eller APS-C/Super 35mm avhengig av innstillingen for [APS-C/Super 35mm] og det monterte objektivet. Synsvinkelen er også forskjellig for opptak av stillbilder og filmopptak.

Synsvinkel tilsvarende full bildestørrelse

(A) Ved opptak av stillbilder (med [Bildeforhold] stilt inn på [3:2])

(B) Når du tar opp film


Kameraet tar bilder med en synsvinkel tilsvarende full bildestørrelse i følgende situasjoner.

 • [APS-C/Super 35mm] er stilt inn på [Auto], og det er montert et objektiv som er kompatibelt med opptak i full størrelse.
 • [APS-C/Super 35mm] er stilt inn på[Av].

Synsvinkel tilsvarende APS-C-størrelse/Super 35mm

(A) Ved opptak av stillbilder (med [Bildeforhold] stilt inn på [3:2])

(B) Når du tar opp film


Kameraet tar bilder med en visningsvinkel tilsvarende størrelsen APS-C eller Super 35mm i følgende situasjoner. Synsvinkelen blir ca. 1,5 ganger brennvidden som vises på objektivet.

 • [APS-C/Super 35mm] er stilt inn på [Auto], og det er montert et objektiv dedikert til APS-C.
 • [APS-C/Super 35mm] er stilt inn på[På].

Merknad

 • Under opptak av film i full størrelse med [Filformat] stilt inn på [XAVC S 4K] og [Opptaksinnst.] stilt inn på [30p 60M] eller [30p 100M] blir synsvinkelen (B) tilsvarende ca. 1,2 ganger brennvidden som vises på objektivet.

  (A) Synsvinkel tilsvarende full bildestørrelse

  (B) Synsvinkel under XAVC S 4K-filmopptak stilt inn på [30p 60M]/[30p 100M]

  (C) Synsvinkel tilsvarende Super 35mm