Berøringsbetjening

Stiller inn om berøringsoperasjoner skal aktiveres på skjermen, eller ikke.

  1. MENU (Oppsett) → [Berøringsbetjening] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

:
Aktiverer berøringsoperasjoner.
Av:
Deaktiverer berøringsoperasjoner.