Wi-Fi-innstillinger: SSID/Tilbakest. PO

Dette produktet deler tilkoblingsinformasjon for [Send til smarttelefon] og [Tilkobling] under [Kontr. med smarttlf.] med enheter som har tillatelse til å koble seg til. Hvis du vil endre hvilke enheter som har tillatelse til å tilkobles, kan du tilbakestille tilkoblingsinformasjonen.

  1. MENU(Nettverk) → [Wi-Fi-innstillinger][SSID/Tilbakest. PO][OK].

Merknad

  • Hvis du kobler dette produktet til en smarttelefon etter at tilkoblingsinformasjonen er tilbakestilt, må du konfigurere innstillingene for smarttelefonen igjen.