Lydopptak

Stiller inn om lyd skal spilles inn under filmopptak. Velg [Av] for å unngå lyder som objektivet og kameraet lager under bruk.

  1. MENU(Kamera- innstillinger2) → [Lydopptak] → ønsket innstilling

Menyelementdetaljer

:
Tar opp lyd (stereo).
Av:
Tar ikke opp lyd.