AF på

Du kan fokusere uten å trykke lukkerknappen halvveis ned. Innstillingene for fokusmodushjulet vil bli brukt.

  1. Trykk på AF-ON-knappen (AF On) mens du fotograferer i autofokusmodus.

Hint

  • Still inn [AF m/lukker][Av] når du ikke vil bruke autofokus ved hjelp av lukkerknappen.
  • Still inn [AF m/lukker], [Pre-AF] og [Eye-Start AF][Av] for å fokusere på en konkret avstand i forventning om hvor motivet vil dukke opp.