Sette inn / ta ut batteriet

  1. Åpne batteridekselet.

  2. Sett inn batteriet mens du trykker på låsehendelen (A) med kanten av batteriet, inntil batteriet låses på plass.

  3. Lukk dekselet.

Ta ut batteriet

Pass på at tilgangslampen ikke lyser, og slå av kameraet. Skyv så låsehendelen (A) til side og ta ut batteriet. Vær forsiktig så du ikke mister batteriet.