Remote Camera Tool

Remote Camera Tool er programvare for fjernstyrt opptak med PC med kablet LAN. Du kan endre kamerainnstillingene og ta bilder fra en datamaskin ved å koble kameraet til en datamaskin eller hub med en LAN-kabel.

  1. MENU →(Nettverk) → [PC-kont. (kabl. LAN)][PC-kont. (kabl. LAN)] [På].
  2. Koble kameraet til datamaskinen med en LAN-kabel.
  3. Konfigurer de nødvendige LAN-innstillingene.
  4. Start Remote Camera Tool på datamaskinen for å utføre fjernstyrt opptak.

Hvis du vil vite mer om hvordan du installerer og bruker Remote Camera Tool, kan du se følgende URL-adresse:
https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/remotecameratool/l/index.php