Fargetemp. i søker

Stiller inn fargetemperaturen for den elektroniske søkeren.

  1. MENU (Oppsett) → [Fargetemp. i søker] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

-2 til +2:
Når du velger "-", får søkerskjermen varmere farge, og når du velger "+", blir fargen kaldere.