Ta bilde av en standard hvitfarge for å stille inn hvitbalansen (tilpasset hvitbalanse)

I en scene der det lokale lyset kommer fra flere typer lyskilder, anbefales det å bruke tilpasset hvitbalanse for nøyaktig gjengivelse av hvitheten.Du kan registrere 3 innstillinger.

 1. MENU (Kamera- innstillinger1) → [Hvitbalanse] → Velg blant [Kundetilpasset 1] til [Kundetilpasset 3], og trykk deretter på høyre side av kontrollhjulet.
 2. Velg , og trykk på midten av kontrollhjulet.
 3. Hold produktet slik at det hvite området fullstendig dekker sirkelen i midten av skjermen, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet.
  Etter at lukkeren har avgitt en pipetone, vises og registreres de kalibrerte verdiene (Fargetemperatur og Fargefilter).
  • Du kan vise finjusteringsskjermbildet og utføre finjustering av fargetoner etter behov ved å trykke på høyre side av kontrollhjulet.
 4. Trykk midt på kontrollhjulet.
  Skjermen går tilbake til opptaksinformasjonsskjermbildet med den lagrede, tilpassede hvitbalanseinnstillingen.
  • Den registrerte, tilpassede hvitbalanseinnstillingen vil forbli i minnet inntil den overskrives av en annen innstilling.

Merknad

 • Meldingen [Kunne ikke regist. data for tilpasset WB.] tyder på at verdien er et uventet område, for eksempel hvis motivet er for livaktig. Du kan registrere innstillingen på dette punktet, men det anbefales at du stiller inn hvitbalansen igjen. Når en feilverdi er innstilt, blir indikatoren oransje på opptaksinformasjonsdisplayet. Indikatoren vil vises i hvitt hvis verdien ligger innenfor det forventede området.
 • Hvis du bruker en blits når du fanger inn en grunnleggende hvit fargetone, registreres den tilpassede hvitbalansen sammen med blitslyset. Sørg for at du bruker en blits når du fotograferer med innstillinger som ble stilt inn med blits.