Av/Tv-rotering

Stiller inn roteringsretningen for den fremre skiven, bakre skiven eller kontrollhjulet når du endrer blenderverdien eller lukkerhastigheten.

  1. MENU (Kamera- innstillinger2) → [Av/Tv-rotering] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Normal:
Endrer ikke roteringsretningen for den fremre skiven, bakre skiven eller kontrollhjulet.
Omvendt:
Reverserer roteringsretningen for den fremre skiven, bakre skiven eller kontrollhjulet.