Versjon

Viser programvareversjonen for dette produktet. Kontroller versjonen når det kommer oppdateringer av programvaren til dette produktet.

Viser også versjonen for objektivet hvis det er montert et objektiv som er kompatibelt med fastvareoppdateringene.

Den versjonen av fatningsadapteren vises i objektivområdet hvis det er montert en fatningsadapter som er kompatibel med fastvareoppdateringen.

  1. MENU (Oppsett) → [Versjon].

Merknad

  • Oppdatering kan bare utføres når batterinivået er (3 gjenværende batteristreker) eller mer. Bruk et tilstrekkelig oppladet batteri.