Minne (Kamera- innstillinger1/Kamera- innstillinger2)

Setter deg i stand til å registrere opptil 3 hyppig brukte moduser eller produktinnstillinger i produktet, og opptil 4 (M1 til og med M4) på minnekortet. Du kan hente frem innstillingene med modusvelgeren.

  1. Still inn produktet på den innstillingen du vil registrere.
  2. MENU(Kamera- innstillinger1) → [ / Minne] → ønsket tall.
  3. Trykk midt på kontrollhjulet for å bekrefte.

Elementer som kan registreres

  • Du kan registrere ulike funksjoner for å ta bilder. De elementene som faktisk kan registreres, vises på menyen til kameraet.
  • Blenderåpning (f-verdi)
  • Lukkerhastighet

Endre registrerte innstillinger

Endre innstillingen til den ønskede innstillingen, og registrer innstillingen under samme modusnummer igjen.

Merknad

  • M1 til og med M4 kan kun velges når et minnekort er satt inn i produktet.
  • Når du registrerer innstillingene på et minnekort, er det kun mulig å bruke et minnekort som er valgt ved hjelp av [Velg medium].
  • Programskift kan ikke registreres.
  • Ved bruk av enkelte funksjoner vil stillingen på hjulet og innstillingen som faktisk benyttes i opptaket, ikke stemme overens. Hvis du opplever dette, ser du på informasjonen på skjermen mens du tar bilder.