Bruke den elektroniske lukkeren

Du kan bruke den elektroniske lukkeren til å utføre ulike typer opptak som er vanskelig å oppnå ved hjelp av den mekaniske lukkeren, for eksempel opptak uten lyder eller risting, opptak med en superrask lukker og opptak uten blackout*.

*Under opptak uten blackout blir ikke skjermen svart og den hopper ikke over rammer, og du kan fortsette å se på motivet gjennom søkeren eller skjermen mens du tar bilder.

Lukkertyper og kameraet ytelse

Kameraets lukkerhastighetsområde, lukkerlyd, tilfeller av blackout og tilgjengelighet for blits for hver innstilling er som følger:

Lukkertype
Auto Mekanisk lukker Elektronisk lukker
Lukkerhastighet Enkeltbilde:
BULB – 1/32000*1 *2
Kontinuerlig opptak:
1/8 – 1/32000*1 *2
Enkeltbilde:
BULB – 1/8000
Kontinuerlig opptak:
30 – 1/8000
Enkeltbilde:
30 – 1/32000*1 *2
Kontinuerlig opptak:
1/8 – 1/32000*1 *2
Lukkerlyd Enkeltbilde: Mekanisk lukkerlyd
Kontinuerlig opptak: Elektronisk lukkerlyd
Mekanisk lukkerlyd Elektronisk lukkerlyd
Blackout Enkeltbilde: Forekommer
Kontinuerlig opptak: Uten blackout*3
Forekommer Uten blackout* 3
Blits Tilgjengelig*4 Tilgjengelig Ikke tilgjengelig

*1Den maksimale lukkerhastigheten er 1/16000 sekund når opptaksmodus ikke er stilt inn på S (Lukkerprioritet) eller M (Man. Eksponering), eller under nivåtrinnfotografering med en annen innstilling enn [HB-nivåtrinn] eller [DRO nivåtrinn].

*2Den neste verdien etter 1/16000 sekund er 1/32000 sekund når opptaksmodus er stilt inn på S (Lukkerprioritet) eller M (Man. Eksponering).

*3Når [Visn. v. opptaksstart] er stilt inn på [På], forekommer blackout bare når det første bildet blir tatt.

*4Maksimal lukkerhastighet er 1/8000 sekund under kontinuerlig opptak med blits.

Avanserte opptak med den elektroniske lukkeren: Fotografering uten lukkerlyden

Du kan bruke den elektroniske lukkeren til å fotografere uten lukkerlyden.

 1. MENU (Kamera- innstillinger2) → [Lukkertype][Elektronisk lukker].
  • Velg [Elektronisk lukker] eller [Auto] for kontinuerlig opptak.
 2. MENU (Kamera- innstillinger2) → [Lydsignaler][Av] eller [På:and. enn e-lukker].


Avansert fotografering med den elektroniske lukkeren: Kontinuerlig opptak uten blackout

Du kan bruke den elektroniske lukkeren for å utføre kontinuerlig opptak med fokus- og eksponeringssporing, uten at skjermen går i svart.

 1. MENU (Kamera- innstillinger2) → [Lukkertype][Auto] eller [Elektronisk lukker].
 2. Drei modusvelgeren, og velg P (Program Auto), A (Blenderprioritet), S (Lukkerprioritet) eller M (Man. Eksponering), og still deretter inn verdien for lukkerhastigheten og blenderåpningen. (Eksempel: lukkertid på 1/250 sekund og blenderåpning F2.8)
  • Produktet justerer ikke eksponeringen i manuell eksponeringsmodus når [ISO] er stilt inn på noe annet enn [ISO AUTO].
 3. Drei bruksmodusvelgeren, og velg (Seriebilder: Hi), (Seriebilder: Mid) eller (Seriebilder: Lo).
 4. Drei fokusmodushjulet, og velg AF-C (Kontinuerlig AF), deretter begynner du å ta bilder.

Hint

 • Hvis du vil vise synkroniseringen av opptak på skjermen under opptak uten blackout, må du justere innstillingen ved å trykke på MENU (Kamera- innstillinger2) → [Vis. tidsinn. f. opptak].
 • Vi anbefaler at du bruker et UHS-II minnekort for å dra nytte av kameraets ytelse. Når du bruker en UHS-II minnekort, setter du det inn i minnekortspor 1.

Merknad

 • Fotografering uten lukkerlyd skjer på eget ansvar, med tilstrekkelig hensyn til privatliv og portrettrettigheter.
 • Kameraet blir ikke helt lydløst selv om du stiller inn kameraet til å fotografere uten lukkerlyden.
 • Blenderåpningen og fokus avgir lyder selv om du stiller inn kameraet til å fotografere uten lukkerlyden.
 • Når du bruker et objektiv som er kompatibelt med blendersystemet i AF, kan lyden fra blendersystemet være hørbar under kontinuerlig opptak hvis [Blenderbruk i AF] er stilt inn på [Prioritet på fokus].
 • Hvis du stiller inn [Lydsignaler] til [Av], piper ikke kameraet når motivet kommer i fokus eller når selvutløseren er i bruk.
 • Under opptak uten blackout gir lavere lukkerhastighet, lavere oppdateringsfrekvens av skjermen. Hvis du vil at visningen på skjermen skal være jevn for å kunne følge motivet, må du stille inn en lukkerhastighet som er raskere enn 1/125 sekund.
 • Den elektroniske lukkeren fungerer annerledes når det er montert en fatningsadapter på kameraet.