Ev-komp. med ratt

Du kan justere eksponeringen ved å bruke den fremre eller bakre skiven når eksponeringskompenseringshjulet er stilt inn på "0". Du kan justere eksponeringen innenfor området -5,0 EV til +5,0 EV.

  1. Sett eksponeringskompenseringshjulet på "0".
  2. MENU(Kamera- innstillinger2) → [Ev-komp. med ratt] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Av:
Aktiverer ikke eksponeringskompensering med den fremre eller den bakre skiven.
Fremre ratt/ Bakre ratt:
Aktiverer eksponeringskompensering med den fremre eller den bakre skiven.

Merknad

  • Når eksponeringskompenseringsfunksjonen er tilordnet til den fremre eller den bakre skiven, vil enhver funksjon som tidligere måtte ha vært tilordnet til den skiven, tilordnes på nytt til en annen skive.
  • Innstillingene til eksponeringskompenseringshjulet vil prioriteres høyere enn [Eksp.-komp.] i MENU eller eksponeringsinnstillinger foretatt med den fremre eller bakre skiven.