ISO-innstilling: ISO-områdegrense

Når ISO-følsomheten stilles manuelt, kan du begrense området for ISO-følsomheten.

  1. MENU (Kamera- innstillinger1) → [ISO-innstilling][ISO-områdegrense][Minimum] eller [Maksimum], og velg de ønskede verdiene.

Slik konfigurerer du området for [ISO AUTO]

Hvis du vil justere området for ISO-følsomheten som stilles automatisk i [ISO AUTO]-modusen, velger du MENU → (Kamera- innstillinger1) → [ISO-innstilling][ISO][ISO AUTO] og trykker deretter på høyre side av kontrollhjulet for å velge [ISO AUTO maks.]/[ISO AUTO minimum].

Merknad

  • Verdier for ISO-følsomhet utenfor området som er angitt, kan ikke brukes. Hvis du vil velge verdier for ISO-følsomhet utenfor området som er angitt, tilbakestiller du [ISO-områdegrense].