Demomodus

[Demomodus]-funksjonen viser automatisk filmene som er tatt opp på minnekortet (demonstrasjon), når kameraet ikke har blitt brukt på en stund. Vanligvis må du velge [Av].

  1. MENU(Oppsett) → [Demomodus] → ønsket innstilling

Menyelementdetaljer

:
Filmavspillingsdemonstrasjonen begynner automatisk når produktet ikke er blitt betjent på rundt ett minutt. Kun beskyttede AVCHD-filmer kan spilles av.
Velg [AVCHD-visning] som visningsmodus, og beskytt filmfilen med eldste dato og klokkeslett for opptaket.
Av:
Viser ikke demonstrasjonen.

Merknad

  • Du kan bare velge denne innstillingen hvis produktet får strøm fra vekselstrømadapteren (inkludert).
  • Så lenge det ikke finnes beskyttede AVCHD-filmer på minnekortet, er det heller ikke mulig å velge [På].
  • [Demomodus] viser alltid film på minnekortet i minnekortspor 1.