Stille inn metoden for å hoppe mellom bilder (Bildehopp-innst.)

Stiller hvilken velger og metode som skal brukes til å hoppe mellom bilder under avspilling. Du kan raskt finne beskyttede bilder eller bilder som er stilt inn med en bestemt gradering.

  1. MENU(Avspilling) → [Bildehopp-innst.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Velg ratt:
Velger velgeren som skal brukes til å hoppe mellom bilder.
Bildehopp-metode:
Stiller inn hvilken type bilder som skal spilles av Bildehopp.

Merknad

  • [Bildehopp-innst.] er bare tilgjengelig når [Visningsmodus] er stilt inn på [Datovisning].Hvis [Visningsmodus] ikke er stilt inn på [Datovisning], spiller kameraet alltid av hvert bilde uten hopp når du bruker velgeren valgt med [Velg ratt].
  • Når du bruke funksjonen Bildehopp, utelates alltid filmfiler.