HDMI-innstillinger: KTRL for HDMI

Hvis produktet kobles til en TV som støtter "BRAVIA" Sync, ved hjelp av en HDMI-kabel (selges separat), kan du betjene produktet ved å rette TV-fjernkontrollen mot TV-en.

  1. MENU(Oppsett) → [HDMI-innstillinger][KTRL for HDMI] → ønsket innstilling.
  2. Koble dette produktet til en "BRAVIA" Sync-kompatibel TV.

    TV-inngangen kobles automatisk, og bilder på dette produktet vises på TV-skjermen.

  3. Trykk på SYNC MENU-knappen på fjernkontrollen til TV-en.
  4. Betjen dette produktet ved å bruke fjernkontrollen til TV-en.

Menyelementdetaljer

:
Du kan betjene dette produktet med fjernkontrollen til en TV.
Av:
Du kan ikke betjene dette produktet med fjernkontrollen til en TV.

Merknad

  • Hvis du kobler dette produktet til en TV ved hjelp av en HDMI-kabel, er de tilgjengelige menyelementene begrenset.
  • [KTRL for HDMI] er tilgjengelig kun med en "BRAVIA" Sync-kompatibel TV. Bruken av SYNC MENU varierer også med den TV-en du bruker. Du finner mer informasjon i bruksanvisningen som fulgte med TV-apparatet.
  • Hvis produktet utfører andre operasjoner enn planlagt når du bruker TV-fjernkontrollen, og produktet er koblet til en TV fra en annen produsent ved hjelp av en HDMI-forbindelse, må du velge MENU(Oppsett) → [HDMI-innstillinger][KTRL for HDMI][Av].