Innst. for lagr.-med.: Auto-bytt medium

Hvis et minnekort som er i bruk blir fullt, eller du glemmer å sette inn et minnekort i et spor, kan du ta opp bilder til det andre minnekortet.

 1. MENU (Oppsett) → [Innst. for lagr.-med.][Auto-bytt medium] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

:
Kameraet begynner automatisk å ta opp på det andre minnekortet når et minnekort som er i bruk, blir fullt, eller hvis du glemmer å sette inn et minnekort.
Av:
Kameraet utfører ikke [Auto-bytt medium].


Hvordan kameraet bytter minnekortsporet som brukes

Når [Lagringsmodus] er stilt inn på [Standard]:

Når bilder ikke kan lagres på minnekortet som er i bruk, veksler [Pri. lagringsmedium] automatisk og bilder tas opp på det andre minnekortet.
Når det andre minnekortet blir fullt etter byttet, starter kameraet opptak i det forrige sporet igjen.


Eksempel: Når [Pri. lagringsmedium] er stilt inn på [Spor 1]

: Opptak av bilder

(A): Opptak er ikke lenger mulig på minnekortet (på grunn av manglende kapasitet osv.).

(B): Minnekortet byttes ut med et som kan brukes.Når det samme bildet skal lagres samtidig på to minnekort:

 • Tar opp stillbilder med [Lagringsmodus] stilt inn på [Simultanlagr. ()]
 • Filmopptak med [Lagringsmodus] stilt inn på [Simultanlagr. ()]
 • Tar opp stillbilder eller film med [Lagringsmodus] stilt inn på [Sim.-lagr. (/)]

Kameraet avslutter samtidig lagring når ett av minnekortene blir fullt. Kameraet begynner å ta opp til det andre minnekortet når du tar ut minnekortet som har blitt fullt.
Kamerat begynner samtidig lagring med valgte innstillinger igjen når du bytter ut minnekortet som har blitt fullt, med et minnekort som kan brukes.


Eksempel: Når [Pri. lagringsmedium] er stilt inn på [Spor 1]
([Lagringsmodus]: [Sim.-lagr. (/)])

: Samtidig lagring er tilgjengelig.

: Opptak deaktiveres.

: Det samme bildet kan ikke tas opp samtidig.

(A): Opptak er ikke lenger mulig på minnekortet (på grunn av manglende kapasitet osv.).

(B): Minnekortet er tatt ut.

(C): Det er satt inn et minnekort som kan brukes.

 • Bildene som ikke tas opp samtidig (for eksempel: stillbilder under [Simultanlagr. ()]) fortsetter å lagres på det andre minnekortet når minnekortet som er i bruk, blir fullt.
 • Når minnekortet som er i bruk, blir fullt under et filmopptak, blir filmen lagret på det andre minnekortet til opptaket er ferdig.


Når du tar opp bilder separat på to minnekort i RAW- og JPEG-format:

 • Når [Lagringsmodus] er stilt inn på [Sorter(RAW/JPEG)] eller [Sorter(JPEG/RAW)], og [Filformat] er stilt inn på [RAW og JPEG]

Kameraet stopper opptaket når ett av minnekortene blir fullt. Når du tar ut minnekortet som er blitt full, tar kameraet opp både i RAW- og JPEG-format på det andre minnekortet.
Kamerat begynner å ta opp to typer av bilder separat med valgte innstillinger igjen når du bytter ut minnekortet som har blitt fullt, med et minnekort som kan brukes.


Eksempel: Når [Pri. lagringsmedium] er stilt inn på [Spor 1]
([Lagringsmodus]: [Sorter(RAW/JPEG)])

: Bilder sortert etter filformat.

: Opptak av stillbilder er deaktivert (filmopptak er mulig).

: Bilder kan ikke sorteres.

(A): Opptak er ikke lenger mulig på minnekortet (på grunn av manglende kapasitet osv.).

(B): Minnekortet er tatt ut.

(C): Det er satt inn et minnekort som kan brukes.

 • Kameraet begynner å ta opp til det andre minnekortet når minnekortet som er i bruk, blir fullt under opptak av film.


Når du tar opp stillbilder og filmer separat på to minnekort:

 • Når [Lagringsmodus] er stilt inn på [Sorter(/)]

Når ett av minnekortene blir fullt, lagres både stillbilder og filmer til det andre minnekortet.
Kamerat begynner å ta opp to typer av bilder separat med valgte innstillinger igjen når du bytter ut minnekortet som har blitt fullt, med et minnekort som kan brukes.


Eksempel: Når [Pri. lagringsmedium] er stilt inn på [Spor 1]
([Lagringsmodus]: [Sorter(/)])

: Bilder sortert etter bildetype.

: Bilder kan ikke sorteres.

(A): Opptak er ikke lenger mulig på minnekortet (på grunn av manglende kapasitet osv.).

(B): Minnekortet er tatt ut.

(C): Det er satt inn et minnekort som kan brukes.

Hint

 • Bilder tas opp til minnekortet i sporet som vises på skjermen med et pilsymbol. Etter at kameraet veksler spor med [Auto-bytt medium], kan du bytte ut minnekortet i det forrige sporet med et minnekort som kan brukes.
 • Hvis [Lagringsmodus] er stilt inn på [Standard], endres innstillingen for [Pri. lagringsmedium] automatisk når sporet veksles. Hvis du ønsker å ta opp på sporet som brukes, før du bytter, må du velge ønsket spor igjen med [Pri. lagringsmedium].
 • Hvis du vil gjøre kontinuerlig opptak med innstillingene som er valgt med [Lagringsmodus] og [Pri. lagringsmedium], må du stille inn [Auto-bytt medium] til [Av].
 • Selv når kameraet tar opp en film på to minnekort ved hjelp av [Auto-bytt medium], er den kontinuerlige opptakstiden ca. 29 minutter pr. opptak.