Hvitbalanse

Korrigerer tonevirkningen av lyset i omgivelsene for å ta opp et nøytralt hvitt motiv i hvitt. Bruk denne funksjonen hvis fargetonene på bildet ikke ble slik du forventet, eller hvis du bevisst ønsker å endre fargetonene for å oppnå forskjellige effekter.

  1. MENU (Kamera- innstillinger1) → [Hvitbalanse] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Auto/ Dagslys / Skygge / Overskyet / Hvitglødende / Fluor.: Varmt hvitt / Fluor.: Kjølig hvitt / Fluor.: Dagslyshvitt / Fluor.: Dagslys / Blits / Under vann auto :
Når du velger en lyskilde som lyser opp motivet, justerer produktet fargetonene etter den valgte lyskilden (forhåndsinnstilt hvitbalanse). Når du velger [Auto], registrerer produktet lyskilden automatisk, og justerer fargetonene
F.-temp./filter:
Justerer fargetonene etter lyskilden. Oppnår effekten av CC-filtre (fargekompensering) for fotografering.
Kundetilpasset 1/Kundetilpasset 2/Kundetilpasset 3:
Lagrer den grunnleggende hvite fargen under lysforholdene for opptaksmiljøet.

Hint

  • Du kan vise finjusteringsskjermbildet og utføre finjustering av fargetoner etter behov ved å trykke på høyre side av kontrollhjulet. Når [F.-temp./filter] er valgt, kan du endre fargetemperaturen ved å dreie den bakre skiven i stedet for å trykke på høyre side av kontrollhjulet.
  • Hvis fargetonene ikke blir som du hadde håpet i de valgte innstillingene, må du utføre [HB-nivåtrinn]-fotografering.
  • eller vises bare når [Prioritetsinns. i AWB] er stilt inn på [Stemning] eller [Hvit].

Merknad

  • [Hvitbalanse] er låst til [Auto] i følgende opptaksmoduser:
    • [Intelligent Auto]
  • Hvis du bruker en kvikksølvlampe eller en natriumlampe som lyskilde, vil ikke den nøyaktige hvitbalansen bli oppnådd, på grunn av egenskaper ved lyset. Vi anbefaler at du tar bilder med en blits eller velger [Kundetilpasset 1] til [Kundetilpasset 3].