Bruke tastaturet

Når det er nødvendig å skrive inn noe manuelt, vises et tastatur på skjermen.

Flytt markøren til ønsket tast ved hjelp av kontrollhjulet, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet for å "skrive".

 1. Inndataboks
  Det du skrev inn, vises.
 2. Skifte tegntype
  Hver gang du trykker på denne tasten, veksler tegntypen mellom bokstavene i alfabetet, tall og symboler.
 3. Tastatur
  Hver gang du trykker på denne tasten, vil tegnene som ligger på den aktuelle tasten, vises ett etter ett i rekkefølge.

  For eksempel: Hvis du ønsker å skrive "abd"

  Trykk én gang på tasten for "abc" for å vise "a" → velg "" ((5) flytt markøren) og trykk to ganger på tasten for "abc" for å vise "b" → trykk én gang på tasten for "def" for å vise "d".

 4. Fullføre
  Fullfører de innlagte tegnene.
 5. Flytte markøren
  Flytter markøren i inndataboksen til høyre eller venstre.
 6. Slette
  Sletter tegnet foran markøren.

 7. Endrer neste tegn til stor eller liten bokstav.

 8. Skriver inn et mellomrom.
 • For å avslutte inntastingen må du velge [Avbryt].