Blenderprioritet

Du kan fotografere ved å justere blenderen og endre fokusområdet, eller gjøre bakgrunnen uskarp.

 1. Still inn modusvelgeren til A (Blenderprioritet).
 2. Velg den ønskede verdien ved å dreie den fremre/bakre skiven.
  • Lavere F-verdi: Motivet er i fokus, men ting foran og bak motivet er uskarpe.
   Høyere F-verdi: Både motivet, forgrunnen og bakgrunnen er i fokus.
  • Hvis blenderverdien du har stilt inn, ikke egner seg til passende eksponering, vil lukkerhastigheten på opptaksskjermen begynne å blinke. Hvis dette skjer, må du endre blenderverdien.
 3. Juster fokus og fotografer motivet.
  Lukkerhastigheten justeres automatisk for å få riktig eksponering.

Merknad

 • Lysstyrken til bildet på skjermen kan avvike fra det bildet som faktisk blir tatt.