Zoomringrotering

Tilordner funksjonene for zoom inn (T) eller zoom ut (W) til zoomeringens rotasjonsretning. Kun tilgjengelig med objektiver med elektrisk zoom, som støtter denne funksjonen.

  1. MENU (Kamera- innstillinger2)[Zoomringrotering] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Venst.(W)/Høyre(T):
Tilordner zoom ut (W) til venstrehåndsrotasjon og zoom inn (T) til høyrehåndsrotasjon.
Høyre(W)/Venst.(T):
Tilordner zoom inn (T) til venstrehåndsrotasjon og zoom ut (W) til høyrehåndsrotasjon.