Baksiden

 1. Øyemusling

  Fjerne øyemuslingen

  Skyv grepene nederst på øyemuslingen til venstre og høyre, og løft opp muslingen.

  Fjern øyemuslingen når du fester en vinkelsøker (selges separat). Velg også MENU (Kamera- innstillinger2) → [FINDER/MONITOR], og bytt deretter [Søker(manuell)] og [Skjerm(manuell)].

 2. Søker
 3. C3-knapp (egendefinert-knapp 3)
 4. MENU-knapp
 5. Skjerm/berøringspanel

  Du kan justere skjermen til en vinkel det er lett å se den i, og ta bilder fra en hvilken som helst posisjon.

 6. Øyesensor
 7. Diopterjusteringsskive

  Tilpass diopteret til synet ditt ved å bevege diopterjusteringsskiven til displayet vises tydelig i søkeren. Hvis det er vanskelig å bruke diopterjusteringsskiven, må du fjerne øyemuslingen før du prøver å bruke skiven.

 8. MOVIE (Filmknapp)
 9. For fotografering: AF-ON-knapp (AF på)
  For visning: (Forstørrelsesknapp)
 10. Bakre skive

  Du kan raskt justere innstillingene for hver enkelt opptaksmodus.

 11. For fotografering: AEL-knapp
  For visning: (Bildeindeksknapp)
 12. Kontrollknapp
 13. Bryter for mediespordeksel
 14. For fotografering: Fn (funksjonsknapp)
  For visning: (Send til smarttelefon-knapp)

  Du kan vise skjermen for [Send til smarttelefon] ved å trykke på denne knappen.

 15. Kontrollhjul
 16. Tilgangslampe
 17. For fotografering: C4-knapp (egendefinert-knapp 4)
  For visning: (Sletteknapp)
 18. (Avspillingsknapp)