Prioritetsinns. i AF-S

Stiller inn om lukkeren skal utløses eller ikke, selv om motivet ikke er i fokus når [Fokusmodus] er stilt inn på [Enkeltbilde-AF] eller [Dir. man. Fokus] og motivet holder seg i ro.

  1. MENU(Kamera- innstillinger1) → [Prioritetsinns. i AF-S] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

AF:
Prioriterer fokusering. Lukkeren utløses ikke før motivet er i fokus.
Utløse:
Prioriterer lukkerutløsning. Lukkeren vil bli utløst, selv om motivet er ute av fokus.
Balansert vektlegg.:
Tar bilder med balansert vektlegging av fokusering og lukkerutløsning.