Velg 4K-utdata (film)

Du kan stille inn hvordan film skal tas opp og spilles av via HDMI når kameraet er koblet til 4K-kompatible, eksterne opptaks-/avspillingsenheter osv.

 1. Drei modusvelgeren til (film).
 2. Koble kameraet til den ønskede enheten via en HDMI-kabel.
 3. MENU (Oppsett) → [Velg 4K-utdata] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Minnekort+HDMI:
Sender til den eksterne opptaks-/avspillingsenheten, og tar opp på kameraets minnekort samtidig.
Kun HDMI(30p):
Sender en 4K-film i 30p til den eksterne opptaks-/avspillingsenheten uten å ta opp på kameraets minnekort.
Kun HDMI(24p):
Sender en 4K-film i 24p til den eksterne opptaks-/avspillingsenheten uten å ta opp på kameraets minnekort.
Kun HDMI(25p) *:
Sender en 4K-film i 25p til den eksterne opptaks-/avspillingsenheten uten å ta opp på kameraets minnekort.

*Kun hvis [NTSC/PAL-velger] er stilt inn på PAL.

Merknad

 • Dette elementet kan bare stilles inn hvis kameraet er i filmmodus og koblet til en 4K-kompatibel enhet.
 • Når [Kun HDMI(30p)], [Kun HDMI(24p)] eller [Kun HDMI(25p)] er stilt inn, vil [HDMI-infovisning] midlertidig bli stilt inn på [Av].
 • En 4K-film sendes ikke til den tilkoblede 4K-kompatible enheten under opptak i slow-motion/quick-motion.
 • Når [Kun HDMI(30p)], [Kun HDMI(24p)] eller [Kun HDMI(25p)] er stilt inn, teller ikke telleverket opp (den faktiske opptakstiden telles ikke) mens filmen tas opp på en ekstern opptaks-/avspillingsenhet.
 • Når [Filformat] er stilt inn på [XAVC S 4K] og kameraet er tilkoblet via HDMI, er følgende funksjoner ikke tilgjengelige:
  • [Ans.-/øyepri. i AF]
  • [Ansiktspri. i multi-m.]
  • Sporingsfunksjon