Koble til en datamaskin

  1. Sett inn et tilstrekkelig oppladet batteri i kameraet.
  2. Slå på kameraet og datamaskinen.
  3. Kontroller om [USB-tilkobling] under (Oppsett) er stilt inn på [Masselager].
  4. Koble kameraet til datamaskinen ved hjelp av mikro-USB-kabelen (inkludert) (A).

    • Når du kobler kameraet til datamaskinen for første gang, vil muligens prosedyren for å gjenkjenne kameraet starte automatisk på datamaskinen. Vent til prosedyren er avsluttet.
    • Hvis du kobler produktet til datamaskinen ved hjelp av mikro-USB-kabelen når [Strømfors. via USB] er stilt inn på [På], får produktet strøm fra datamaskinen din. (standardinnstilling: [På])

Merknad

  • Ikke slå på/av eller foreta omstart av datamaskinen, eller start datamaskinen fra dvalemodus når datamaskinen og kameraet er koblet til hverandre med en USB-tilkobling. Hvis du gjør det, kan det forårsake feil. Før du slår på/av, omstarter datamaskinen eller starter datamaskinen fra dvalemodus, må du bryte forbindelsen mellom kameraet og datamaskinen.