Viser indikatoren for gjenværende tid for kontinuerlig opptak (Seriebildekapasitet)

Stiller inn om du vil vise en indikator for gjenværende tid som kontinuerlig opptak kan utføres ved samme opptakshastighet.

  1. MENU (Kamera- innstillinger2) → [Seriebildekapasitet] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Vises alltid:
Viser alltid indikatoren når bruksmodus er stilt inn på [Seriebilder].
Vises bare u. opptak:
Indikatoren vises kun under kontinuerlig opptak.
Ikke vis:
Viser ikke indikatoren.

Hint

  • Når det interne kameraminnet for buffering er fullt, vises "SLOW" og hastigheten for kontinuerlig opptak reduseres.