Blitskompenser.

Justerer mengden blitslys i området fra –3,0 EV til +3,0 EV. Blitskompensering endrer bare mengden av blitslys. Eksponeringskompensasjon endrer blitslysmengden sammen med endringer av lukkerhastighet og blenderåpning.

  1. MENU (Kamera- innstillinger1) → [Blitskompenser.] → ønsket innstilling.
    • Valg av høyere verdier (+) øker blitsnivået, og lavere verdier (-) reduserer blitsnivået.

Merknad

  • [Blitskompenser.] virker ikke når opptaksmodus er stilt inn på følgende moduser:
    • [Intelligent Auto]
  • Hvis motivet befinner seg utenfor den maksimale rekkevidden til blitsen, vil den økte blitseffekten (+) kanskje ikke være synlig fordi mengden av blitslys er så liten som den er. Hvis motivet er tett innpå, er kanskje ikke den reduserte blitseffekten (-) synlig.
  • Hvis du monterer et ND-filter til objektivet eller fester en diffuser eller et fargefilter til blitsen, oppnår du kanskje ikke egnet eksponering og bildene kan bli for mørke. I dette tilfelle, må du justere [Blitskompenser.] til ønsket verdi.