Ansiktspri. i multi-m.

Stiller inn om kameraet måler lysstyrken basert på registrerte ansikter når [Målemodus] er stilt inn på [Multi].

  1. MENU (Kamera- innstillinger1) → [Ansiktspri. i multi-m.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

:
Kameraet måler lysstyrken basert på registrerte ansikter.
Av:
Kameraet måler lysstyrken med [Multi]-innstillingen, uten å registrere ansikter.

Merknad

  • Når opptaksmodus er stilt inn på [Intelligent Auto], låses [Ansiktspri. i multi-m.] til [På].
  • Når [Ans.-/øyepri. i AF] er stilt inn på [På], og [Motivgjenkjenning] er stilt inn på [Dyr] under [Innst. ansikt/øye-AF], fungerer ikke [Ansiktspri. i multi-m.].