Wi-Fi-innstillinger: WPS-trykk

Hvis tilgangspunktet ditt har en Wi-Fi Protected Setup-knapp (WPS-knapp), er det enkelt å registrere tilgangspunktet til dette produktet.

  1. MENU(Nettverk) →[Wi-Fi-innstillinger][WPS-trykk].
  2. Trykk på Wi-Fi Protected Setup-knappen (WPS-knappen) på tilgangspunktet for å koble til.

Merknad

  • [WPS-trykk] fungerer bare hvis sikkerhetsinnstillingen til tilgangspunktet ditt er angitt som WPA eller WPA2, og tilgangspunktet ditt støtter Wi-Fi Protected Setup (WPS)-knappmetoden. Hvis sikkerhetsinnstillingen er satt på WEP, eller tilgangspunktet ditt ikke støtter Wi-Fi Protected Setup (WPS)-knappmetoden, må du utføre [Innst. for tilgangspkt.].
  • For nærmere informasjon om tilgjengelige funksjoner og innstillinger for dette tilgangspunktet, se bruksanvisningen for tilgangspunktet, eller ta kontakt med administratoren for tilgangspunktet.
  • Det kan hende det ikke er mulig å opprette en tilkobling eller kommunikasjonsavstanden kan være kortere avhengig av forholdene i omgivelsene, for eksempel typen veggmateriale eller om det er hindringer eller forstyrrende radiobølger mellom produktet og tilgangspunktet. Hvis dette skjer, flytter du produktet, eller du kan flytte produktet nærmere tilgangspunktet.