NTSC/PAL-velger

Spiller av filmer som er tatt opp med produktet, på et TV-apparat med NTSC/PAL-system.

 1. MENU (Oppsett) → [NTSC/PAL-velger] [Enter]

Merknad

 • Hvis du setter inn et minnekort som nylig er formatert med et annet videosystem, vises en melding som sier at du må reformatere kortet.
  Hvis du vil bruke et annet system til å gjøre opptak, må du reformatere minnekortet eller bruke et annet minnekort.
 • Når du utfører [NTSC/PAL-velger], og innstillingen endres fra standardinnstillingen, vises meldingen "Kjører i NTSC." eller "Kjører i PAL." på oppstartsskjermbildet.
 • Når [NTSC/PAL-velger] er stilt inn på PAL, kan det hende at søkeren eller skjermen på kameraet eller skjermen på en HDMI-tilkoblet enhet blir svart i et øyeblikk i følgende situasjoner. Dette er ikke feil.
  • Når du starter eller stopper filmopptak mens opptaksmodus er stilt inn på en annen modus enn (Film) eller .
  • Når du endrer opptaksmodus fra (Film) eller til en annen modus.
  • Når du spiller av en film for første gang etter at du bytter til avspillingsmodus.