Oppt.-res. forhåndsv.

Mens du trykker på den tasten som [Oppt.-res. forhåndsv.] er tilordnet til, kan du kontrollere forhåndsvisningen av bildet med bruk av innstillingene for DRO, lukkerhastighet, blenderåpning og ISO-følsomhet. Kontroller opptaksforhåndsvisningen før du tar bildet.

  1. MENU (Kamera- innstillinger2) → [Tilp. knapp] → still inn [Oppt.-res. forhåndsv.]-funksjonen på den ønskede tasten.
  2. Bekreft bildet ved å trykke på den tasten [Oppt.-res. forhåndsv.] ble tilordnet til.

Hint

  • Bildet i [Oppt.-res. forhåndsv.] gjenspeiler innstillingene du har angitt for DRO, lukkerhastighet, blenderåpning og ISO-følsomhet, men enkelte effekter kan ikke forhåndsvises, avhengig av opptaksinnstillingene. Selv da vil de innstillingene du har valgt, brukes på de bildene du tar.